Tvoje vrba

29.07.2018

Jsem tu jen pro tebe.

Poslouchám tě.

Poslouchám vše, co říkáš.

Vnímám tvá slova.

Slyším tě.

Nehodnotím, nekritizuji, nezasahuji....

Mlčím.

Mlčím, poslouchám, vnímám.

Nechávám plynout tvá slova.

Čtu symboly tvých slov.

Slyším volání tvého srdce.

Cítím tvé obavy, samotu, strach.....

Cítím tvou radost a štěstí....

Vidím, co není vidět.

Vidím, co skrýváš v temnotě.

Vidím tvé světlo.

Vidím TEBE.

Někdy si děti prostě jen potřebují popovídat, nebo se vyblbnout :-)

www.tvojevrba.cz